מסחר בשוק ההון

שוקי ההון הם בין השווקים הפיננסיים הפופולאריים ביותר והם חלק חשוב בכלכלה המתפקדת היטב. שוקי ההון מאפשרים לסוחרים לקנות ולמכור מניות ואג"ח, ומאפשרים לחברות לגייס מימון לצמיחה. שוק הון יעיל מקל על חברות לגייס הון מכיוון שהשוק קובע אם בעלי ניירות ערך קיימים ופוטנציאליים מוכנים להחליף חובות בתזרים מזומנים עתידי של החברה. לפעמים עם זאת, לעסקאות בשוק ההון יכולות להיות השפעות שליליות נטו: במהלך משבר פיננסי יכולה להיות נסיגת הון המונית, ולהשאיר מדינות ללא עתודות מטבע חוץ מספיקות לשלם עבור הייבוא הדרוש להן. כאשר חברות לוותות בשוקי הון ראשוניים, המטרה היא להשקיע בסחורות הון פיזיות נוספות המסייעות להגברת הכנסות החברה. עם זאת, אם ממשלות ירצו ללוות לטווח ארוך, הן ימכרו אג"ח בשווקים ראשוניים.

ניתן לרכוש ולמכור ניירות ערך קיימים בשוקי הון משניים בתמורה לסחורות הון חדשות כגון מניות, אגרות חוב או סחורות.

שוקי ההון מורכבים מהשוק העיקרי

בו נמכרות מניות, מניות ואג"ח חדשות למשקיעים, והשוק המשני, שבו סחורות ניירות ערך שכבר הונפקו עם משקיעים. השוק מחולק לשני חלקים: שווקים ראשוניים, בהם הונפקו ונמכרו ניירות הערך החדשים, ושווקים משניים בהם נסחרים ניירות ערך קיימים. בשוק המניות עצמו מדובר בשילוב של שווקים ראשוניים ומשניים הנסחרים במניות שעליהן חתומים הבנקים. מניות נפתחות ונסגרות ביום המסחר הראשון בשוק ההון, בעוד ששווקים משניים הם המקום בו מתרחש המסחר הגדול ביותר.

חלק משוקי ההון פתוחים לציבור, ואילו אחרים סגורים לכלל המשקיעים המוסדיים הגדולים ביותר, כמו רשות ניירות ערך בארה"ב והפדרל ריזרב.

הרוב המכריע של עסקאות ההון מתרחשות בשוק המשני

המורכב ממניות שאינן מתאימות לרישום בבורסות מרכזיות כגון מניות, אג"ח וסחורות. מכשירי שוק ההון המשמשים במסחר בשוק כוללים מכשירים בעלי הכנסה קבועה – מכשירי פיקדון, אגרות חוב לזמן קצר, נגזרים, עתידיות ואופציות. שווקים משניים כוללים, אך אינם מוגבלים, שוק המניות, שוקי האג"ח, שוקי הסחורות ושווקי מט"ח. השווקים המשניים כוללים מניות של בנקים, קרנות נאמנות, חברות ביטוח, קרנות גידור ומוסדות אחרים, אך הם כלולים.

בדרך כלל ניתן להשתמש בניירות ערך בשוק ההון כבטוחה להלוואות שנטלו בנקים ומוסדות פיננסיים. הם משמשים בדרך כלל לקבלת הלוואה מבנק או ממוסד פיננסי עבור סכום כסף מסוים, בדרך כלל בצורה של הלוואה לזמן קצר.

לבנקים להשקעות לרוב תהיה חטיבה או חטיבה הנקראת שוקי הון

וצוות החטיבה תנסה לעקוב אחר ביצועי הלקוחות הגדולים שלהם ולייעץ להם בהתאם. כאשר חברה לווה בשוק הראשוני, מדובר בעסקה דו-שלבית בה מעורבים אנשים פרטיים. תהליך זה כולל פגישות פנים אל פנים והוא בדרך כלל מורכב יותר מאשר כאשר החברה צריכה לממן את עצמה באמצעות שווקים ראשוניים. על משתתפי שוק ההון לשמור על אנשים מוכשרים למסחר אלקטרוני, כלומר שוקי הון 101 בנושא מסחר אלקטרוני. קמעונאים וקבוצות קמעונאים זקוקים להבנה טובה של סוגי אסטרטגיות המסחר ושיטות המסחר השונות.

לאחר סיום קורס זה, הצופים יבינו את תפקידם של שוקי ההון בכלכלה ויסבירו מדוע משתתפים חוסכים, עסקים, ממשלות ויזמים. הבנת תפקידו של שוק ההון בכלכלתנו וכיצד להסתבך היא חשובה, אך לא קלה.

למשל

העובדה ששוק המניות הוא שוק הון, או אחד כזה, מסייעת לחברות הזקוקות למשקיעים למצוא אנשים ומוסדות שבהם הם משקיעים כסף. לדוגמא, העובדה ששוק המניות היה שוק הון "ייחודי" סייעה לחברות שנזקקות למשקיעים למצוא משקיעים פרטיים ומוסדיים, כמו גם את היכולת של אנשים פרטיים להשקיע את כספם.

מכיוון שמבנה שוק ההון הוא רחב מאוד, למשקיעים מסוגים שונים יש אפשרות לפתח אסטרטגיות פיננסיות שמביאות רווחים ומסייעות לחיזוק כלכלת המדינה.

שוקי הון הם מקומות בהם חיסכון והשקעות מנותבים לספקי הון ולזקוקים להון. הם מקום שבו עסקים, אנשים פרטיים וממשלות צוברים את העושר הדרוש לפעילות יצרנית.

בעיקרון

אנשים שחוסכים חלק מהכנסותיהם, ממשלות, חברות ואנשים שחוסכים חלק מהכנסותיהם, משקיעים את כספם בשוקי הון כגון מניות ואג"ח. ניתן להמיר מכשירים בשוק ההון למזומנים או לשווי מזומנים אם יש צורך מיידי בכספים בעלויות עסקה נמוכות. תפיסת נזילות במקרה של שוקי ההון העולמיים, נזילות מתייחסת לקלות בה יכולים בעלי המניות ובעלי האג"ח לקנות ולמכור את ניירות הערך שלהם. בעיקרו של דבר, התפיסה כי נזילות נקבעת על ידי מהירות הקנייה והמכירה שלה, או במקרה זה על ידי כמות הכסף שיש בשוק.

Table of Contents

דילוג לתוכן